Darowizna samochodu firmowego wykupionego z leasingu
Porady

Darowizna samochodu firmowego wykupionego z leasingu

Sfinansowanie zakupu firmowego samochodu poprzez podpisanie umowy leasingu stanowi coraz popularniejsze rozwiązanie wśród przedsiębiorców. Liczne banki oraz inne podmioty oferują dość atrakcyjne warunki zawierania takich umów, co tylko zwiększa zainteresowanie dostępną usługą. Z drugiej strony podpisanie umowy leasingu stanowi istotne zobowiązanie pod kątem prawnym. Ono z kolei wpływa na możliwości późniejszego dysponowania takim samochodem. Dlatego też spora część przedsiębiorców decyduje się na rozwiązanie w postaci wykupienia pojazdu z leasingu oraz przekazanie go w formie darowizny. Jakie są plusy takiej decyzji? Czy przekazanie samochodu firmowego w postaci darowizny może rodzić określone zobowiązania podatkowe? Przeczytaj, jak wygląda darowizna samochodu firmowego wykupionego z leasingu.

Ile wynosi podatek od darowizny firmowego samochodu?

Podatek od darowizny może rodzić liczne problemy związane z przekazaniem określonych dóbr. Aby więc ich uniknąć, warto poznać najważniejsze zasady związane z płaceniem takiej należności. Jak one wyglądają?

Zasadniczo przepisy prawa przewidują podział na trzy grupy osób obdarowanych. Mogą to być: bliscy krewni darczyńcy (grupa I), dalsi krewni (grupa II) oraz dalecy krewni i osoby niespokrewnione (grupa III). Od przynależności od danej grupy zależy wysokość płaconego podatku od darowizny.

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że w praktyce urzędnicy wyróżniają jeszcze jedną grupę obdarowywanych. Jest to tzw. grupa 0, która obejmuje tylko najbliższą rodzinę darczyńcy (np. jego dzieci, małżonka oraz rodziców). Takie osoby są zupełnie zwolnione z obowiązku płacenia podatku od darowizny. Co ważne, wspomniane zwolnienie jest przyznawane niezależnie od wartości przekazywanego dobra.

W pozostałych przypadkach obdarowani muszą zapłacić podatek w wysokości wynoszącej odpowiednio: 3, 7 lub 12%. Dodatkowo urzędnicy mogą naliczyć dodatkowy podatek od nadwyżki w przypadku samochodów o szczególnie dużej wartości. Wszystkie wyliczenia dobrze obrazuje poniższa tabelka:

Grupa rozliczeniowa:Próg I (nadwyżka o wartości do 11 128 PLN)Próg II (nadwyżka o wartości 11 128 – 22 256 PLN)Próg III (nadwyżka o wartości powyżej 22 256 PLN)
Grupa 0 (najbliżsi krewni)Zwolnieni z podatku po sporządzeniu pisemnej darowizny i zgłoszeniu jej do Urzędu SkarbowegoZwolnienieZwolnienie
Grupa 1 (bliscy krewni)3% nadwyżki333,90 PLN + 5% nadwyżki liczonej od kwoty 11 128 PLN890,30 PLN + 7% nadwyżki liczonej od kwoty 22 256 PLN
Grupa 2 (dalsza rodzina)7% nadwyżki799 PLN + 9% nadwyżki liczonej od kwoty 11 128 PLN1 780,60 PLN + 12% nadwyżki liczonej od kwoty 22 256 PLN
Grupa 3 (niespokrewnieni)12% nadwyżki1 335,40 PLN + 16% nadwyżki liczonej od kwoty 11 128 PLN3115,90 PLN + 20% nadwyżki liczonej od kwoty 22 256 PLN

Jak wygląda darowizna samochodu firmowego wykupionego z leasingu?

Cała procedura składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności leasingobiorca, czyli w tym przypadku właściciel firmy, musi wykupić samochód z leasingu. Taka możliwość powinna wynikać z zapisów zawartej umowy leasingu. Co więcej, treść takiej umowy może zawierać ustaloną tzw. wartość rezydualną. Jest to po prostu ustalona kwota wykupu samochodu.

Tutaj warto zaznaczyć jedną ważną kwestię. Leasingobiorca może wykupić samochód na dwa sposoby – jako osoba prywatna lub firma. Wybór jednej z tych opcji będzie bardzo istotny w kontekście ewentualnej darowizny. Dlaczego? Ponieważ darowizna może zostać przekazana jako część majątku prywatnego lub firmowego. Ma to duże znacznie pod kątem zobowiązań powstałych na skutek darowizny.

W każdym razie darczyńca i obdarowany powinni sporządzić stosowne pisemne potwierdzenie darowizny. Taki dokument może być cennym dowodem pod względem prawnym. Co ważne, do jego spisania nie trzeba angażować notariusza. Przykładowy wzór takiego dokumentu można znaleźć w naszym tekście poświęconym kwestii darowizny samochodu prywatnego.

Darowizna samochodu firmowego na żonę – jakie formalności?

Zdecydowana większość darowizn ma miejsce w przypadku osób blisko ze sobą spokrewnionych. Doskonałym tego przykładem jest przekazanie określonego dobra swojemu małżonkowi/partnerowi życiowemu. Jakie formalności obowiązują przy takiej procedurze?

Pierwszym etapem będzie sporządzenie pisemnego potwierdzenia darowizny. W jej przypadku dość ważna jest ustalona wartość samochodu. Jeśli przekroczy ona kwotę 9637 złotych, obdarowany powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Ma to jednak tylko charakter informacyjny, ponieważ osoby z grupy 0 są zwolnione z podatku od darowizny.

Jak wyglądają jednak formalności w zakresie innych zobowiązań podatkowych? Jeżeli samochód został podarowany bliskiemu krewnemu, darowizna jest zwolniona z podatku PIT. Z tego względu przekazanie takiego pojazdu bliskiej osobie może być dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż natychmiastowa sprzedaż. Ta z kolei od 2022 roku została objęta podatkiem. Jedyny wyjątek dotyczy dóbr ruchowych, które zostały wycofane z działalności gospodarczej przynajmniej 6 lat wstecz.

W przypadku darowizny pozostaje jeszcze kwestia ubezpieczenia. O zmianie właściciela pojazdu trzeba poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe. Asekurator w większości przypadków pozwoli na kontynuowanie ochrony OC na dotychczasowych warunkach. Trzeba jednak przyznać, że czasami asekurator może dokonać ponownej kalkulacji składki i zaproponować obdarowanej osobie nową ofertę. Nieco inaczej może być w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. AC). Taka polisa w teorii powinna zostać unieważniona od razu po zmianie właściciela pojazdu. Warto jednak skontaktować się z asekuratorem i dopytać o możliwość kontynuacji ubezpieczenia.

Darowizna samochodu firmowego a VAT

Zdecydowana większość przedsiębiorców to płatnicy VAT. Dlatego przy zmianie własności różnych dóbr automatycznie pojawiają się pytania dotyczące podatku VAT. Jak więc wygląda ta kwestia w przypadku darowizny samochodu firmowego?

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje wykupu auta z leasingu na użytek prywatny, wtedy korzysta z prawa do dysponowania swoim majątkiem na standardowych zasadach. Toteż przekazany samochód nie podlega wtedy dodatkowym obciążeniom podatkowym.

Warto jednak pamiętać o ważnej kwestii. Przedsiębiorca w momencie wykupienia pojazdu mógł skorzystać z opcji odliczenia podatku VAT. Jeżeli tego nie zrobił, przekazany pojazd jest zwolniony z dodatkowych zobowiązań. Jeśli jednak VAT został odliczony, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Wszystko po to, aby zwrócić fiskusowi taką należność.

Zobacz również, jak dokonać cesji leasingu z firmy na osobę prywatną.

Najważniejsze informacje:

  • Zmiana przepisów podatkowych sprawiła, że sprzedawanie samochodów wykupionych z leasingu stało się mniej opłacalne. W tej sytuacji lepszą alternatywą może być przekazanie takiego pojazdu w formie darowizny. Wówczas osoba obdarowana będzie zwolniona z większości zobowiązań.
  • Jedyne ograniczenie przy takiej procedurze dotyczy samochodów, które zostały wykupione przy zastosowaniu odliczenia podatku VAT. Wtedy obowiązkiem darczyńcy jest zapłata tego podatku.
  • Przekazanie pojazdu członkowi najbliższej rodziny jest dobrym pomysłem ze względu na niewielką liczbę procedur obowiązujących przy takiej darowiźnie. Mimo braku formalnego obowiązku darczyńca i obdarowany powinni sporządzić pisemną umowę darowizny. Taka umowa może się bowiem przydać w razie wszelkich wątpliwości podatkowo-prawnych.
  • W Polsce najbliżsi krewni darczyńcy są zwolnieni z obowiązku płacenia podatku od darowizny. Taki podatek muszą jednak zapłacić dalsi krewni oraz osoby niespokrewnione z darczyńcą. Wysokość podatku od darowizny zależy od wartości przekazanego pojazdu.
  • Nawet przy braku obowiązku płacenia podatku od darowizny warto zgłosić fakt jej otrzymania do urzędu skarbowego.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy przedmiotem darowizny może być samochód firmowy wykupiony z leasingu?
Jeżeli samochód firmowy został wykupiony z leasingu przez przedsiębiorcę, ten może przekazać go w formie darowizny. Ważne jest jednak to, aby samochód został wykupiony przez osobę prywatną, a nie przez firmę. Wtedy darowiznę będzie można przekazać bez dodatkowych obowiązków podatkowo-prawnych.
Ile wynosi podatek od darowizny?
W Polsce wysokość podatku od darowizny jest uzależniona od dwóch czynników. Pierwszym jest wartość przekazanego dobra, a drugim stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą i obdarowywanym. Dlatego niektórzy mogą być zwolnieni z obowiązku podatkowego, natomiast inni będą musieli zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku.
Dlaczego umowę darowizny warto sporządzić na piśmie?
Umowa darowizny sporządzona na piśmie będzie najlepszym potwierdzeniem samej darowizny. W razie potrzeby można więc ją przedstawić urzędnikom lub organom skarbowym. Co istotne, do spisania umowy nie trzeba angażować notariusza, gdyż można spisać ją samodzielnie.