Prędkości na drogach w Polsce
Porady

Prędkości na drogach w Polsce – jakie są dopuszczalne?

Niski poziom bezpieczeństwa na polskich drogach jest faktem i to już od wielu lat. Dlatego organy kontroli regularnie wprowadzają w życie nowe rozwiązania mające pomóc w ukróceniu tego zjawiska. Najbardziej widoczną zmianą w ostatnim czasie było wprowadzenie znacznie wyższego taryfikatora mandatów. Taka zmiana objęła przede wszystkim mandaty nakładane za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w czasie jazdy. Choćby z tego względu kierowcy powinni regularnie przypominać sobie o tym, jakie limity obowiązują na polskich drogach. Aby to zrobić, zapraszamy do lektury naszego artykułu. Zawiera on kompleksowe informacje na temat limitów prędkości obowiązujących na poszczególnych drogach w Polsce.

Jaka jest dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym w Polsce?

Zacznijmy od kwestii podstawowej. Duża część dróg w Polsce mieści się w obrębie tzw. terenu zabudowanego. Według uproszczonej definicji teren zabudowany to „obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa, przez co panować może tam wzmożony ruch pieszych i pojazdów”. Dla kierowców najważniejsze znaczenie ma jednak fakt, że teren zabudowany musi być odpowiednio oznaczony. Jego początek określa znak drogowy D-42, natomiast koniec terenu zabudowanego sygnalizuje znak D-43.

Po wyjaśnieniu tej kwestii można przejść do najważniejszego pytania o dopuszczalną prędkość. Kiedyś na terenie zabudowanym można było jechać z prędkością 50 km/h w ciągu dnia oraz 60 km/h w nocy. Jednak takie rozróżnienie zostało zniesione. Obecnie wszystkich kierowców obowiązuje więc limit 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym.

Jedyny wyjątek dotyczy tzw. strefy zamieszkania (oznaczonej znakiem D-40). Tutaj wszystkie pojazdy mogą poruszać się jedynie z prędkością 20 kilometrów na godzinę.

Jaka jest dopuszczalna poza terenem zabudowanym w Polsce?

Teren zabudowany z założenia powinien charakteryzować się wzmożonym ruchem pieszych oraz pojazdów. Tym samym ograniczenia prędkości obowiązujące na takim terenie są dużo niższe. Toteż koniec terenu zabudowanego faktycznie jest dla kierowców sygnałem świadczącym o możliwości przyspieszenia. Jaki limit pojawia się więc w tym przypadku?

Zasadniczo poza terenem zabudowanym kierowca może jechać z prędkością 90 km/h. Jednak tutaj pojawia się kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, taki limit może zostać odwołany przez znak drogowy z ograniczeniem prędkości. Wówczas kierowca musi stosować się do prędkości widocznej na znaku. Po drugie, limit ten dotyczy jedynie osób kierujących autami osobowymi lub autobusami. Kierowcy ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony mogą poruszać się po takiej drodze z maksymalną prędkością 70 km/h.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach ekspresowych w Polsce?

Drogi ekspresowe to drugi w hierarchii dopuszczalnej prędkości rodzaj dróg. Wyżej nad nimi stoją już tylko autostrady. Warto jednak pamiętać o ważnej kwestii. Droga ekspresowa może być jedno lub dwujezdniowa. Od tej różnicy będzie zależeć dopuszczalna prędkość jazdy.

W przypadku drogi ekspresowej jednojezdniowej będzie to 100 km/h dla aut osobowych oraz autobusów. Natomiast pozostałe pojazdy obowiązuje limit 80 km/h. Co ciekawe, identyczny limit pojawia się w przypadku dróg położonych poza terenem zabudowanym, które mają przynajmniej 2 pasy ruchu w obydwu kierunkach.

Jeżeli chodzi o drogi ekspresowe dwujezdniowe, limit wynosi już 120 km/h dla aut osobowych. Z kolei pozostałe pojazdy wciąż obowiązuje regulacja dotycząca dróg jednojezdniowych (100 km/h).

Jaka jest dopuszczalna prędkość na autostradach w Polsce?

Zdecydowanie najwyższe limity dotyczące dopuszczalnej prędkości jazdy pojawiają się na autostradach. Przypomnijmy, że na ten moment w Polsce istnieje 6 takich dróg. Zatem jakie limity na nich obowiązują?

Kierowcy aut osobowych mogą jechać po autostradzie z maksymalną prędkością 140 km/h. Jest to najwyższy limit prędkości obowiązujący w polskim prawie. W ramach ciekawostki można dodać, że limit ten jest bardzo wysoki na tle europejskich krajów. Nie znaczy to jednak, iż obejmuje on wszystkich kierowców. Na autostradach również występuje bowiem podział na limity prędkości uzależnione od typu pojazdu. Z tego względu kierowcy autobusów mogą poruszać się po autostradzie z maksymalną prędkością 100 km/h. W przypadku osób kierujących autami o masie powyżej 3,5 tony lub zespołem dwóch pojazdów limit jest jeszcze niższy. Wynosi on tylko 80 km/h.

Jaka jest dopuszczalna prędkość dla samochodu z przyczepą w Polsce?

Na podstawie informacji zawartych w powyższych akapitach można łatwo zauważyć pewną istotną zależność. Otóż najbardziej rygorystyczne limity prędkości dotyczą samochodów o masie powyżej 3,5 tony oraz zespołów pojazdów. Takim zespołem jest np. samochód z przyczepą. Zatem jakie ograniczenia są aktualne dla osób kierujących wspomnianymi pojazdami?

Jeżeli chodzi o limity obowiązujące w terenie zabudowanym, pozostają one bez zmian. Różnice pojawiają się dopiero w przypadku dróg zlokalizowanych poza terenem zabudowanym. Nawet na zwykłej drodze kierowcy wspomnianych pojazdów mogą poruszać się z prędkością jedynie 70 km/h. Przypomnijmy, że auta osobowe mogą na takich drogach rozwijać prędkość wynoszącą 90 km/h.

Kolejne różnice pojawiają się na drogach, gdzie obowiązują wyższe limity prędkości. Jednak tutaj sprawa jest dość prosta. Maksymalna prędkość dla osób kierujących samochodem z przyczepą wynosi 80 km/h. Dotyczy ona wszystkich autostrad oraz dróg ekspresowych. Warto więc mieć świadomość, że na autostradach limity w zakresie dopuszczalnej prędkości jazdy mogą różnić się o 60 km/h!

Jaka jest dopuszczalna prędkość na holowanie w Polsce?

Nagła awaria samochodu na środku drogi nie jest niczym przyjemnym. Jednak taka sytuacja może spotkać każdego kierowcę. Jeżeli wtedy ktoś nie będzie chciał wzywać lawety, pozostaje mu do wyboru druga alternatywa, czyli holowanie. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku holowania obowiązują specjalne ograniczenia prędkości. Ile dokładnie wynoszą?

Tutaj sprawa jest dużo łatwiejsza, ponieważ istnieją tylko dwa limity. Pierwszy wynosi 30 km/h i dotyczy on holowania w terenie zabudowanym. Natomiast poza terenem zabudowanym limit ten wynosi 60 km/h, czyli dwukrotnie więcej. Szybsza jazda jest już zakazana.

Najważniejsze informacje:

  • W przypadku dopuszczalnej prędkości jazdy kierowcy powinni pamiętać o bardzo prostej hierarchii. Kluczowe znaczenie mają znaki drogowe i to do nich należy się dostosować w pierwszej kolejności. Dopiero w razie braku oznakowania można kierować się regułami obowiązującymi na danym rodzaju dróg.
  • Od pewnego czasu w Polsce przestał obowiązywać zwiększony limit prędkości w godzinach nocnych. Tym samym obecnie w terenie zabudowanym kierowców obowiązuje jednolity limit prędkości wynoszący 50 km/h.
  • Poza terenem zabudowanym limit ten rośnie do 70, 90 lub 100 km/h. Pod tym względem wszystko zależy od typu drogi oraz rodzaju pojazdu, jakim porusza się dany kierowca.
  • Co do zasady kierowcy samochodów osobowych mogą poruszać się z większą prędkością od np. kierowców ciężarówek. W przypadku tych drugich maksymalna prędkość jazdy na wszystkich drogach wynosi raptem 80 km/h.
  • Rosnące kary za wykroczenia drogowe mogą bardzo szybko odbić się na kieszeni amatorów jazdy na podwójnym gazie. Dlatego tak ważne jest to, aby kierowcy pamiętali o opisanych limitach i ich przestrzegali.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy w terenie zabudowanym w Polsce?
Przez długie lata w Polsce istniały dwa limity dotyczące prędkości jazdy w terenie zabudowanym – 50 i 60 km/h. Ten drugi obowiązywał kierowców w godzinach nocnych. Jednakże niedawno został on zniesiony, przez co dla wszystkich osób jedynym obowiązujących limitem jest obecnie 50 km/h.
Gdzie obowiązuje i ile wynosi najwyższa dopuszczalna prędkość jazdy w Polsce?
Aktualnie najwyższe limity prędkości obowiązują kierowców samochodów osobowych na autostradach. Takie osoby mogą tam rozwinąć prędkość wynoszącą nawet 140 km/h. Warto jednak pamiętać, że limit ten nie dotyczy już np. kierowców ciężarówek.
Czym należy się kierować w przypadku braku znaków drogowych?
Znaki drogowe zawsze mają w Polsce kluczowe znaczenie dla kierowców. Jeśli więc na danym odcinku pojawia się ograniczenie prędkości, kierowcy muszą się do niego stosować. Dopiero w razie braku znaków drogowych można stosować się do ogólnych ograniczeń dotyczących dopuszczalnej prędkości (np. 140 km/h na autostradach).