Ograniczenie prędkości a rodzaje dróg w Polsce
Porady

Ograniczenie prędkości a rodzaje dróg w Polsce – jakie są limity?

Wszelkie statystyki policyjne jasno pokazują, że najczęściej popełnianym wykroczeniem przez kierowców jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy. Jest to jednak złożony problem, który wynika z kilku kwestii. Co jasne, liczne przypadki tych wykroczeń stanowią efekt intencjonalnego działania i ignorowania obowiązujących przepisów. Z drugiej strony niektórzy kierowcy mogą tak postąpić ze zwykłej niewiedzy. Trzeba bowiem przyznać, że przepisy dotyczące kwestii limitów prędkości na drogach są dość złożone. Dlatego w tym artykule postaramy się je dokładnie opisać. Przedstawimy aktualne ograniczenia prędkości na różnych rodzajach dróg w Polsce. Oprócz tego opiszemy, czy konkretny typ samochodu może wpływać na dopuszczalną prędkość w czasie jazdy. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Jakie są rodzaje dróg w Polsce?

Aby dokładnie opisać powyższe zagadnienie, należy najpierw skupić się na podstawowej kwestii, czyli wskazaniu konkretnych rodzajów drów w Polsce. Zasadniczo wszystkie drogi możemy od razu podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy dróg położonych na tzw. terenach zabudowanych. Natomiast drugą kategorię tworzą drogi położone poza tymi terenami.

Wszyscy kierowcy na pewno wiedzą o tym, że ograniczenia prędkości na terenach zabudowanych są dość restrykcyjne. Od 2022 roku wszystkie pojazdy mogą poruszać się w terenie zabudowanym z maksymalną prędkością 50 kilometrów na godzinę. Typ pojazdu oraz godzina nie ma już teraz znaczenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest jazda na terenie tzw. strefy zamieszkania (oznaczonej znakiem D-40).Tutaj wszystkich kierowców obowiązuje ograniczenie w postaci 20 kilometrów na godzinę.

Nieco większa swoboda pojawia się na drogach położonych poza terenami zabudowanymi. W przypadku zwykłej drogi poza terenem zabudowanym dopuszczalna prędkość jazdy wynosi 90 kilometrów na godzinę. W przypadku drogi dwujezdniowej lub drogi ekspresowej limit ten wynosi 100 kilometrów na godzinę.

Najwyższe limity obowiązują kierowców samochodów osobowych na autostradach (140 km/h) oraz dwujezdniowych drogach ekspresowych (120 km/h).

Jednocześnie musimy podkreślić, że wszystkie opisane wyżej limity obowiązują tylko w razie braku dodatkowych oznaczeń drogowych. Jeżeli więc na danym odcinku znajduje się znak oznaczający ograniczenie prędkości, kierowcy muszą się do niego dostosować.

Ograniczenia prędkości na polskich drogach dla samochodów [Tabela]

Nie ulega wątpliwości, że osoby kierujące samochodami osobowymi znajdują się w najlepszej sytuacji pod kątem ograniczeń prędkości. To właśnie oni mogą bowiem liczyć na najwyższe limity. Z drugiej strony ten fakt może nieco uśpić czujność niektórych kierowców. Dlatego zawsze warto pamiętać o tym, ile wynosi ograniczenie prędkości na konkretnym rodzaju drogi.

Aby ułatwić zapamiętanie takich informacji, przygotowaliśmy dla naszych czytelników specjalną tabelkę. Można ją potraktować w charakterze ściągawki dotyczącej aktualnych limitów prędkości dla samochodów osobowych:

Rodzaj drogi:Dopuszczalna prędkość jazdy dla samochodów osobowych:
Droga wewnętrzna w strefie zamieszkania (teren zabudowany)20 km/h
Droga w terenie zabudowanym50 km/h przez całą dobę
Droga poza terenem zabudowanym90 km/h
Droga ekspresowa lub dwujezdniowa droga (mająca co najmniej 2 pasy ruchu w każdą stronę) poza terenem zabudowanym100 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa120 km/h
Autostrada140 km/h

Ograniczenia prędkości na polskich drogach dla ciężarówek [Tabela]

W krajowych przepisach ruchu drogowego występuje wyraźny podział przepisów w zależności od typu używanego pojazdu. Trudno się jednak temu dziwić. Ciężarówki lub autobusy mają bowiem zdecydowanie większą masę oraz wymiary niż samochody osobowe. Z tego względu ustawodawca dostosował aktualne ograniczenia prędkości do specyfiki takich pojazdów.

Uwaga!

Wyjątek dotyczy sytuacji, w której samochód ciężarowy porusza się bez ładunku, a jego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. W takim wypadku kierowcy samochodów ciężarowych są objęci opisanymi wyżej normami dla samochodów osobowych. Jeżeli jednak masa ich pojazdu przekracza 3,5 tony, obowiązują ich poniższe limity.

Zatem jak obecnie wyglądają ograniczenia prędkości na polskich drogach, które obejmują pojazdy ciężarowe? Oto aktualna tabelka:

Rodzaj drogi:Dopuszczalna prędkość jazdy dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony:
Droga wewnętrzna w strefie zamieszkania (teren zabudowany)20 km/h
Droga w terenie zabudowanym50 km/h przez całą dobę
Droga poza terenem zabudowanym70 km/h
Droga ekspresowa lub dwujezdniowa droga (mająca co najmniej 2 pasy ruchu w każdą stronę) poza terenem zabudowanym80 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa80 km/h
Autostrada80 km/h

Jakie pojazdy nie mogą jeździć po drodze ekspresowej?

Co ciekawe, ograniczenia nie muszą dotyczyć wyłącznie kwestii dopuszczalnej prędkości w czasie jazdy. Przepisy prawa drogowego mogą bowiem dodatkowo zakazywać wjazdu na konkretne drogi przy użyciu określonych pojazdów. Zatem jakie pojazdy nie mogą jeździć po drogach ekspresowych w Polsce?

Wbrew pozorom lista takich wykluczeń jest stosunkowo szeroka. Na drogach ekspresowych nie powinny pojawiać się między innymi: pojazdy wolnobieżne (np. koparki), ciągniki rolnicze, pojazdy jednośladowe (z wyjątkiem motocykli) oraz wszelkie pojazdy zaprzęgowe. Na takich drogach obowiązuje również całkowity zakaz ruchu pieszych oraz rowerzystów.

Jakie pojazdy nie mogą jeździć po autostradzie?

Bardzo podobne ograniczenia pojawiają się również w przypadku autostrad. Tutaj zasada jest dość prosta. Po autostradach mogą poruszać się jedynie samochody osobowe, ciężarowe, autobusy oraz motocykle. Wszystkie pozostałe typy pojazdów zostały całkowicie wyłączone z ruchu na autostradach.

Najważniejsze informacje:

  • Złamanie ograniczenia prędkości stanowi najczęstszy powód wystawiania mandatów drogowych w Polsce. Z tego względu kierowcy powinni zwracać większą uwagę na to, aby przestrzegać limitów dotyczących prędkości ruchu.
  • Ograniczenie prędkości jest zależne od rodzaju drogi, po której porusza się pojazd. Istotne znaczenie ma także typ pojazdu, ponieważ samochody osobowe są objęte innymi limitami niż np. auta ciężarowe.
  • Samochodowy osobowe mogą poruszać się w terenie zabudowanym z prędkości 50 km/h. Poza terenem zabudowanym dopuszczalna prędkość jazdy wynosi 90 lub 100 km/h (w zależności od typu drogi). Z kolei na drogach ekspresowych można rozwinąć prędkość rzędu 120 km/h, a na autostradach nawet 140 km/h.
  • Samochody ciężarowe są objęte niższymi ograniczeniami prędkości. Wynoszą one odpowiednio: 50 km/h (teren zabudowany), 70 km/h (obszar niezabudowany) oraz 80 km/h na wszystkich pozostałych drogach.
  • Mandaty za przekroczenie prędkości stanowią ogromną część wszystkich wystawianych kar. Co gorsza, wysokość taryfikatora wspomnianych mandatów niedawno wzrosła. Dlatego też kierowcy powinni przestrzegać opisanych ograniczeń, aby nie narażać się na wysokie kary.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Od czego zależy ograniczenie prędkości na drodze?
Przy ograniczeniach prędkości największe znaczenie mają dwa czynniki. Pierwszym z nich jest rodzaj drogi, a szczególnie to, czy droga przebiega przez teren zabudowany. Natomiast drugim ważnym czynnikiem jest typ pojazdu, ponieważ np. ciężarówki są objęte niższymi limitami prędkości niż auta osobowe.
Jakie są aktualne limity prędkości dla aut osobowych w Polsce?
Kierowcy aut osobowych mogą poruszać się po drogach położonych w terenie zabudowanym z maksymalną prędkością 50 km/h. Na innych drogach limit ten jest wyższy i wynosi 90 lub 100 km/h. Najwyższe limity obowiązują z kolei na drogach ekspresowych (120 km/h) oraz autostradach (140 km/h).
Czy limity dotyczące samochodów ciężarowych różnią się od tych opisanych wyżej?
Tak. Samochody ciężarowe poza obszarem zabudowanym mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 70 km/h. Natomiast na autostradach i drogach ekspresowych limit ten rośnie do 80 km/h.