podatek od wzbogacenia się za samochód
Porady

Podatek od wzbogacenia a zakup samochodu. Ile wynosi podatek i kto musi go opłacić?

Dla wielu osób zakup samochodu stanowi jedną z najważniejszych życiowych inwestycji. Nawet w przypadku wyboru używanego pojazdu jego cena będzie liczona w tysiącach lub dziesiątkach tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że sama cena samochodu nie stanowi jedynego wydatku związanego z zakupem pojazdu. Dodatkowo nabywcy muszą ponieść koszty związane z rejestracją kupionego auta oraz z opłaceniem ewentualnych należności podatkowych. Jeżeli chodzi o zobowiązania podatkowe, najpoważniejszym z nich jest podatek od wzbogacenia, czyli PCC. Ile on wynosi oraz w jakich sytuacjach może zostać naliczony? Kto musi go opłacić? Na wszystkie postawione pytania odpowiemy w niniejszym artykule. Zachęcamy do lektury.

Kiedy płaci się podatek od wzbogacenia się za samochód?

Opisywanie tego zagadnienia zaczniemy od bardzo dobrej wiadomości dla kierowców. Mianowicie podatek od wzbogacenia się (nazywany także podatkiem od czynności cywilnoprawnych/PCC) nie obowiązuje wszystkich kupujących. Niektórzy kierowcy mogą więc zostać zwolnieni z konieczności jego opłacenia. Od czego to zależy?

Kluczowym aspektem jest pod tym względem to, kto był sprzedawcą pojazdu. Jeśli była to osoba prywatna, czyli po prostu człowiek nieprowadzący własnej działalności gospodarczej, podatek PCC płaci nabywca samochodu. Co istotne, taki zapis dotyczy również sytuacji, w której sprzedający jest obcokrajowcem, ale transakcja została sfinalizowana w Polsce.

Natomiast powyższy zapis nie obejmuje sytuacji, kiedy sprzedającym jest dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Tym samym np. zakup fabrycznie nowego auta z salonu nie będzie powodować powstania zobowiązań podatkowych. Wymóg opłacenia podatku nie obejmuje także osób, które kupią samochód używany od handlarza prowadzącego własną działalność. Z tego względu można stwierdzić, że istnieje całkiem dużo sposobów na uniknięcie konieczności płacenia opisywanego podatku.

Od jakiej kwoty płaci się podatek za samochód?

Przy zakupie auta ważny więc jest status osoby sprzedającej. Jednak inne aspekty także mogą mieć istotny wpływ na procedury związane z płaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednym z takich czynników jest wartość samochodu rozumiana jako kwota widniejąca na umowie lub fakturze.

Co prawda, możliwości manerwu są w tym przypadku niewielkie, ale mimo wszystko trzeba o nich wspomnieć. Otóż przepisy zakładają, że nabywca samochodu nie musi płacić podatku PCC, jeżeli wartość samochodu wyniosła mniej niż 1000 złotych.

Niestety, obecne ceny na wtórnym rynku samochodów sprawiają, że znalezienie pojazdu w tej cenie jest arcytrudne. Co jasne, niektórzy mogą sztucznie zaniżyć cenę pojazdu, aby zmieścić się w podanych widełkach. Jednak nie jest to dobry pomysł z dwóch powodów. Po pierwsze, urząd skarbowy może zakwestionować wartość pojazdu podaną na umowie albo fakturze. Wtedy kierowca będzie musiał mimo wszystko zapłacić podatek. Po drugie, wpisanie zaniżonej kwoty może utrudnić składanie późniejszych roszczeń względem sprzedającego.

Sam podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% liczone od ustalonej kwoty kupionego dobra. Tym samym jego wysokość będzie proporcjonalnie rosnąć wraz z ceną samochodu. Przykładowo, przy zakupie samochodu za 20 tysięcy złotych trzeba będzie zapłacić 400 złotych podatku. Jednak zakup pojazdu za 100 tysięcy będzie już oznaczać podatek w wysokości 2 tysięcy złotych.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wzbogacenia się za samochód?

Opisane wyżej zwolnienie podatkowe z tytułu ceny pojazdu rzadko kiedy będzie wchodzić w grę. Tym samym nabywcy powinni raczej szukać możliwości na skorzystanie z pierwszej opisanej alternatywy. Jest nią zakup auta od podmiotu prowadzącego własną działalność gospodarczą. Nie musi to być firma, gdyż taki status mają również handlarze będący zarazem właścicielami zarejestrowanych komisów. Kluczowe znaczenie ma tutaj fakt, że rozliczenie sprzedaży pojazdu odbywa się na podstawie faktury, a nie umowy.

Czy jest to jedyny sposób na uniknięcie płacenia opisywanego podatku? W żadnym razie. Nabywcy mogą bowiem skorzystać z innych metod. Jedną z nich jest zakup pojazdu poza granicami kraju. Jednak tutaj pojawia się spory problem, ponieważ podatek PCC zostanie w tym przypadku zastąpiony podatkiem akcyzowym. Ten z kolei jest znacznie wyższy, przez co cała operacja będzie po prostu nieopłacalna.

Ostatnim zwolnieniem uprawniającym do skorzystania z opisywanej ulgi jest kupno samochodu dla osoby niepełnosprawnej. W tym miejscu także pojawiają się pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, nabywcą danego samochodu formalnie musi być osoba niepełnosprawna. Po drugie, taka osoba musi zadeklarować, że kupuje samochód na użytek prywatny. Po trzecie, nabywca może również zostać poproszony o okazanie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności. Dopiero po spełnieniu tych warunków nabywca uzyska zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku PCC.

Jak zapłacić podatek od wzbogacenia się za samochód?

Pomimo opisanych wyżej zwolnień spora część nabywców będzie zobligowana do zapłacenia podatku PCC przy zakupie auta. Warto więc od razu opisać procedurę związaną z dokonywaniem takiej płatności.

Opłacenie podatku PCC odbywa się na podstawie wypełnionego formularza PCC-3. Druk ten można znaleźć w urzędach skarbowych, co pozwala na wypełnienie go już w placówce. Jednakże dużo wygodniejszym rozwiązaniem będzie pobranie gotowego wzoru dokumentu, wydrukowanie go i wypełnienie.

Po przygotowaniu formularza PCC-3 kierowca ma do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich będzie osobiste udanie się do pobliskiego urzędu skarbowego. Wtedy kierowca na miejscu składa wypełniony formularz i płaci podatek w kasie. Druga alternatywa polega na wysłaniu wypełnionego wniosku do urzędu oraz zapłaceniu podatku online. Tutaj trzeba jednak pamiętać o tym, aby wysłać dokument za potwierdzeniem odbioru. Ponadto przy dokonywaniu przelewu należy upewnić się, czy podatek trafi na odpowiednie konto.

Najważniejsze informacje:

  • Podatek od wzbogacenia się (lub podatek od czynności cywilnoprawnych/PCC) to należność obejmująca np. zakup samochodu. Na szczęście istnieje spora liczba sposobów na uzyskanie zwolnienia z konieczności płacenia tego podatku.
  • Najprostszą i zarazem najlepszą metodą dla zdecydowanej większości kupujących jest zakup pojazdu od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wówczas do sfinalizowania sprzedaży dochodzi na podstawie wystawionej faktury, a nie samej umowy. Dzięki temu kupujący zostaje zwolniony z podatku.
  • Samo zwolnienie może również przysługiwać osobom niepełnosprawnym i kierowcom, którzy kupią samochód za mniej niż 1000 złotych. Jednak tutaj liczy się rzeczywista wartość rynkowa pojazdu, a nie kwota wpisana na fakturze. Tym samym próba oszukania urzędu skarbowego może przynieść więcej szkód niż pożytku.
  • Jedyna dobra wiadomość jest taka, że obecnie podatek PCC wynosi 2% od wartości samochodu. Nie jest on więc szczególnie wysoki.
  • Aby opłacić opisywany podatek, kierowca powinien wypełnić formularz PCC-2, a następnie przekazać odliczoną kwotę danemu urzędowi skarbowemu. Można to zrobić stacjonarnie i opłacić podatek w kasie albo wysłać przelew online. Decyzja należy więc do nabywcy pojazdu.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Ile wynosi podatek PCC od zakupu samochodu?
Wysokość podatku PCC jest stała i obejmuje ona wszystkie czynności, które prowadzą do zwiększenia majątku nabywcy. Podatek PCC wynosi 2% wartości kupionego dobra. Co ważne, musi to być wartość rzeczywista, dlatego jej sztuczne zaniżanie może skutkować problemami skarbowymi.
Czy nabywca samochodu zawsze musi opłacić podatek PCC?
Nie. Ten podatek obejmuje bowiem jedynie transakcje pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Jeżeli więc kierowca kupuje samochód np. w zarejestrowanym komisie, wtedy nie płaci on podatku PCC.
W jaki sposób należy zapłacić podatek PCC?
W celu zapłaty podatku nabywca pojazdu musi wypełnić druk oznaczony jako PCC-2. Podpisany dokument należy przesłać do urzędu i na jego podstawie opłacić określoną kwotę podatku. Co istotne, takiej płatności można dokonać zarówno stacjonarnie (w kasie urzędu), jak i przez internet.