Odwołanie od mandatu drogowego
Porady

Odwołanie od mandatu drogowego – jak i kiedy je napisać?

Mandaty drogowe mogą budzić bardzo negatywne odczucia, ale faktem jest to, że pełnią one ważną funkcję. Ich wysokość ma bowiem zniechęcać kierowców do naruszania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Rzecz jasna w idealnym świecie mandaty zawsze byłyby nakładane w sposób prawidłowy i adekwatny do rangi wykroczenia. Jednak w wielu przypadkach kierowca może czuć, że został ukarany niesłusznie. Koniec końców funkcjonariusze policji również mogą popełnić błąd w ocenie zaistniałej sytuacji. Wówczas mandat rzeczywiście może zostać niesłusznie wystawiony. Jeżeli kierowca ma takie wątpliwości oraz potrafi je dobrze uargumentować, powinien skorzystać z procedury złożenia odwołania od mandatu drogowego. W jaki sposób można to zrobić? Kiedy warto skorzystać z takiej możliwości? Zapraszamy do przeczytania naszego tekstu.

W jakich sytuacjach można odwołać się od mandatu drogowego?

Kierowca może zostać ukarany mandatem drogowym na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, kiedy kierowca zostaje złapany na gorącym uczynku. Wtedy funkcjonariusze policji po prostu go zatrzymują, legitymują oraz wystawiają mandat z uzasadnieniem. Drugim przypadkiem będą wszystkie sytuacje, gdy kierowca zostaje ukarany w ciągu kilku/kilkunastu dni od daty wykroczenia. Najczęściej jest to wtedy wynik zdjęcia wykonanego przez fotoradar lub zapisu z kamer drogowych.

Pierwszy z opisanych przypadków ma jedną ważną zaletę. Mianowicie kierowca może odmówić przyjęcia mandatu. Pod kątem formalnym jest to inna procedura niż opisywane odwoływanie się od już nałożonej grzywny. W takiej sytuacji funkcjonariusze policji muszą przekazać sprawę do sądu i jednoznacznie udowodnić winę kierowcy. Odmowa przyjęcia mandatu będzie więc lepszym rozwiązaniem dla kierowców, którzy są przekonani, że nie popełnili zarzucanego im wykroczenia. Wtedy na ewentualnej rozprawie sądowej mogą oni wykorzystać np. zapis z wideorejestratora lub inne dowody.

Co jednak w sytuacji, kiedy kierowca przyjął nałożony na niego mandat? Wytyczne zamieszczone na stronie rządowej wskazują, że odwołać się od mandatu drogowego może każda osoba, która uważa nałożenie grzywny za niesłuszne. Dodatkowo rządzący wskazali również na pewne sytuacje, które można wykorzystać jako uzasadnienie odwołania. Dotyczą one między innymi:

  • wystawienia mandatu za czyn, który nie był wykroczeniem w chwili popełnienia, ale został nim później z powodu nowelizacji prawa;
  • popełnienia czynu zabronionego w celu ratowania wyższego dobra (np. przekroczenia prędkości z powodu transportu ciężkiego chorego do szpitala);
  • złamania prawa na skutek nagłego zaostrzenia się symptomów choroby psychicznej (np. nagłego ataku paniki).

Jakie informacje są niezbędne do odwołania się od mandatu?

Przy składaniu pisemnego odwołania od mandatu drogowego trzeba zadbać o umieszczenie we wniosku kilku ważnych informacji. Przede wszystkim w piśmie muszą znaleźć się wszystkie dane formalne. Kierowca musi zatem podać swoje: imię, nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania.

Oprócz tego w piśmie muszą znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nałożonego mandatu. Toteż kierowca powinien zamieścić w nim: numer mandatu, jego serię oraz wysokość grzywny.

Ostatnim aspektem będzie uzasadnienie, czyli przedstawienie wszystkich argumentów za tym, aby uchylić nałożony mandat. Okoliczności przemawiające za taką decyzją zostały opisane w powyższym akapicie.

Jak napisać odwołanie od mandatu drogowego?

Najważniejsze informacje dotyczące treści pisemnego odwołania od mandatu zostały już opisane. Warto pamiętać o tym, że takie pismo można stworzyć samodzielnie, bez pomocy prawnika. Ewentualne wsparcie prawnika może być przydatne dopiero na etapie ewentualnej rozprawy sądowej.

Uzupełnione oraz podpisane pismo należy złożyć do odpowiedniego sądu rejonowego. W tym miejscu pojawia się ważna uwaga. Za rozpatrywanie wspomnianych spraw odpowiadają sądy zlokalizowane w miejscu popełnienia wykroczenia. Jeżeli więc mieszkaniec Podhala popełni wykroczenie drogowe na Mazurach, odwołanie należy złożyć właśnie do mazurskiego sądu.

Po dostarczeniu pisma sąd może podjąć decyzję na dwa sposoby. Pierwszym będzie wydanie decyzji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. Takie pismo trafia do kierowcy i to w zasadzie zamyka sprawę. Drugą możliwością jest to, że sąd zdecyduje się na organizację posiedzenia. Wtedy kierowca uzyska informacje o dacie posiedzenia i zaproszenie do uczestnictwa w nim.

Mamy jednak także złą wiadomość dla kierowców. W zwykłych postępowaniach mandatowych decyzja sądu rejonowego jest ostateczna. Kierowca przy tej procedurze nie może skorzystać z prawa odwołania się do wyższej instancji.

Wzór odwołania od mandatu drogowego

We wcześniejszym akapitach wspomnieliśmy o tym, że każdy kierowca może samodzielnie napisać odwołanie od mandatu drogowego. Aby jednak ułatwić proces przygotowywania takiego pisma, przygotowaliśmy dla naszych czytelników wzór odwołania od mandatu drogowego. Zawiera on wszystkie kluczowe punkty, które muszą znaleźć się w takim piśmie. Dlatego też zachęcamy do używania gotowego wzoru.

Najważniejsze informacje:

  • Nie wszystkie mandaty drogowe są wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli więc kierowca uważa, że został ukarany niesłusznie, powinien złożyć odwołanie od mandatu drogowego. Złożenie takiego wniosku przy odpowiednim uzasadnieniu może skutkować nawet anulowaniem kary.
  • Teoretycznie najłatwiejszym sposobem na zakwestionowanie zasadności mandatu jest po prostu odmowa jego przyjęcia. Jednak nie wszyscy kierowcy o tym pamiętają. Jeżeli ktoś już przyjmie taki mandat, jedyną opcją będzie złożenie wspomnianego odwołania.
  • Odwołanie od mandatu drogowego należy złożyć na piśmie skierowanym do miejscowego sądu (rejonowego lub okręgowego). W takim odwołaniu należy dokładnie uzasadnić swoje zastrzeżenia dotyczące nałożonego mandatu. Co jasne, takie odwołanie można napisać samodzielnie, ale w trudniejszych przypadkach pomocne będzie wsparcie prawnika.
  • Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy sąd podejmuje decyzję w sprawie mandatu. Taka kara może zostać uchylona lub podtrzymana.
  • Decyzja sądu w sprawie uchylenia mandatu jest ostateczna. Kierowca nie może więc się od niego odwołać. Dlatego warto zadbać o to, aby przekazane odwołanie zawierało możliwie najlepsze argumenty przemawiające za anulowaniem kary.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak można odwołać się od mandatu drogowego?
Najprostszym sposobem będzie po prostu odmowa przyjęcia mandatu w momencie jego nałożenia. Wtedy funkcjonariusz policji przekaże od razu sprawę do sądu, a ten zadecyduje o zasadności kary. Jeśli jednak kierowca przyjmie mandat, pozostaje mu tylko pisemne odwoływanie się od kary.
Jak napisać pisemne odwołanie od mandatu drogowego?
W takim piśmie należy przede wszystkim dokładnie opisać okoliczności nałożenia mandatu oraz uzasadnić, dlaczego taka kara jest niesłuszna. Decyzja sądu będzie w dużej mierze zależeć od argumentacji, a więc ma ona ogromne znaczenie. Kierowca może skorzystać z pomocy prawnika lub napisać taki wniosek samodzielnie.
Gdzie wysłać gotowe odwołanie od mandatu?
Podpisane pismo należy przekazać do lokalnego sądu okręgowego lub rejonowego. Sąd zapozna się ze szczegółami sprawy i na tej podstawie wyda decyzję o uchyleniu albo podtrzymaniu mandatu. Niestety, decyzja sądu jest ostateczna, a kierowcy w takich sprawach nie przysługuje odwołanie.